ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВ Інтернет Консалтинг Груп (код ЄДРПОУ: 31239356) (надалі – Виконавець, “School of Digital Advertising UAMASTER”) щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти School of Digital Advertising UAMASTER, користувач стає Замовником, а School of Digital Advertising UAMASTER – Виконавцем.

2. Терміни та визначення

2.1. School of Digital Advertising UAMASTER – юридична особа ТОВ “Інтернет Консалтинг Груп” (код ЄДРПОУ: 31239356), зареєстрована відповідно до Законодавства України, що оперує сайтом, розміщеним в мережі інтернет за адресою im.uamaster.com.

2.3. Замовник – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від School of Digital Advertising UAMASTER, яка користується Послугами, що представлені на сайті im.uamaster.com, для цілей не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа- підприємець.

2.4. Замовлення – оформлена і розміщена заявка Замовника, адресована School of Digital Advertising UAMASTER, на надання Послуг Замовнику за обраним Курсом.

2.5. Сайт – сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі інтернет за адресою im.uamaster.com, і містить всі ознаки публічної оферти з надання Послуг обраних Замовником на сайті.

2.6. Особистий кабінет – простір на Сайті, доступ до якого має Замовник, в якому відображається його персональна інформація та його Замовлення.

2.7. Курс – консультаційні послуги, які надаються Замовником за визначеним ним переліком тем та у визначені ним строки, що визначається на веб-сторінці з описом Курсу. Замовник здійснює участь у Курсі шляхом приєднання до онлайн- або офлайн формату на платформі School of Digital Advertising UAMASTER під час його проведення.

2.8. Контент – інформаційні матеріали, викладені на сайті im.uamaster.com, що знаходяться у доступі для Замовників Послуг Виконавця.

3. Предмет договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання School of Digital Advertising UAMASTER Послуг Замовнику, ґрунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися Послугами, а також на прагненні School of Digital Advertising UAMASTER надати Замовнику потрібну йому Послуги згідно Замовлення Замовника.

3.2. School of Digital Advertising UAMASTER надає Замовнику наступні послуги, які оформлюються Замовником на Сайті через оформлення замовлення Курсу та підтверджуються School of Digital Advertising UAMASTER:

3.2.1. Консультування з питань інформатизації;

3.2.2. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;

3.2.3. Інші послуги, що доступні до замовлення на Сайті.

3.3. School of Digital Advertising UAMASTER здійснює надання Послуг за допомогою надання Замовнику доступу до розміщеного Контенту на сайті im.uamaster.com на підставі здійснених замовлень Курсів Замовників, підтверджених School of Digital Advertising UAMASTER. Зазначені на Сайті ціни складають вартість послуг, що надає School of Digital Advertising UAMASTER.

3.4. Замовник погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Взяти участь” або “Записатися на курс”, що виражає підтвердження Замовника про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Замовника щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє School of Digital Advertising UAMASTER від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право School of Digital Advertising UAMASTER скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи з Сайтом

4.1 Замовник може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2 Реєстрація потрібна для доступу Замовника до персоналізованої інформації, здійснення Замовлення та отримання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

4.3. При реєстрації Замовник вводить такі дані:

  • -Ім’я, прізвище
  • -Номер телефону
  • -Адреса електронної пошти

4.4. Замовник зобов’язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. School of Digital Advertising UAMASTER не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Замовником при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.5. School of Digital Advertising UAMASTER має право відмовити Замовнику в користуванні послугами, якщо будуть підстави вважати, що Замовник вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).
4.6. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній і забороненій законом діяльності. Замовники School of Digital Advertising UAMASTER погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі інтернет.

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Замовник здійснює Замовлення на Послуги Виконавця шляхом замовлення Курсу на Сайті самостійно, обравши із запропонованого періоду дії Курсу та натискаючи кнопку “Взяти участь” або “Записатися на курс”.

6. Порядок оплати

6.1. Замовник отримує Послуги, зазначені в розміщеному на Сайті замовленні, а також оплачує послуги School of Digital Advertising UAMASTER на умовах узгоджених сторонами в цьому Договорі та підтвердженому School of Digital Advertising UAMASTER замовленні Замовника:

  • -на умовах передоплати на рахунок School of Digital Advertising UAMASTER, вказаний в замовленні;
  • -на умовах передоплати з використанням платіжних систем, підключених до сайту im.uamaster.com;
  • -на умовах оплати частинами з використанням банківських послуг. Порядок списання коштів Замовника регулюється між ним та банком напряму. School of Digital Advertising UAMASTER не є учасником відносин між банком та Замовником та не несе відповідальності за наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з такими відносинами.

6.2. Вартість Замовлення, що становить вартість Послуг School of Digital Advertising UAMASTER, підлягає оплаті Замовником і вказується на Сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.

Загальна вартість послуг за цим Договором становить суму всіх придбаних Замовником Послуг в рамках цього Договору.

6.3. Всі розрахунки за Послуги здійснюється у національній валюті України — гривні. У разі, якщо вартість Послуг визначена як еквівалент у іноземній валюті, оплата таких Послуг здійснюється у національній валюті України — гривні за курсом Національного Банку України на дату здійснення оплати.

6.4. Вартість Послуг School of Digital Advertising UAMASTER, що вказується на сайті, не включає розмір комісій банків, платіжних систем. У випадку наявності таких комісій, вони підлягають до сплати за рахунок Замовника.

7. Порядок перенесення строку виконання Замовлення та умови зміни Курсу

7.1. Замовник має право на змінити дату проходження Курсу (перенести Курс), завчасно повідомивши про це Виконавця не пізніше, як за 1 (один) робочий день до дати початку Курсу. Про зміну дати проходження Курсу Замовник повідомляє Виконавця надіславши електронний лист на адресу [email protected] або зв’язатися по телефону +38 067 226 84 22. При зміні дати проходження Курсу повернення оплати Замовнику не відбувається. Скористатись можливістю переносу Курсу Замовник вправі не більше 3 разів та за умови, що вартість Курсу не була змінена та не вносились зміни у програму Курсу.

7.2. Замовник має право змінити Курс на інший, із доступних для замовлення на сайті im.uamaster.com, завчасно повідомивши про це Виконавця не пізніше як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати початку раніше замовленого Курсу. У разі, якщо вартість нового курсу перевищує вартість раніше замовленого Курсу, Замовник здійснює доплату різниці Виконавцеві. Якщо вартість нового курсу є меншою ніж вартість раніше замовленого Курсу, різниця у вартості не повертається, проте може бути зарахована на баланс Замовника та використана ним для замовлення інших Курсів від School of Digital Advertising UAMASTER.

8. Умови повернення вартості Послуг та відмови від Курсу.

8.1. Повернення вартості Послуг, що були замовлені Замовником, здійснюється до початку їх надання.

8.2. Замовник вправі відмовитись від Курсу впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати його початку та повернути 100% передплачених за такий Курс коштів.

Після спливу зазначеного 14-денного терміну Замовник також має право відмовитися від Курсу до закінчення його перебігу (до фінальної лекції). В такому випадку поверненню підлягають оплата з утриманням суми вартості фактично наданих Послуг на момент отримання запиту на повернення від Замовника. Сума повернення визначається як різниця між сплаченими коштами та вартістю фактично наданих Послуг.

Умови цього пункту не розповсюджуються на Курси, тривалість яких менше двох місяців.

8.3. Після завершення Курсу Послуги зі сторони School of Digital Advertising UAMASTER вважаються наданими належним чином та у повному обсязі, а оплата не підлягає поверненню.

8.4. Не підлягає повернення оплата за Курси, які замовляє Замовник у форматі відеозапису.

8.5. Для подання запиту повернення коштів Замовнику необхідно написати на пошту [email protected] та вказати: ПІБ Замовника, email, номер телефону, назву Послуги (Курсу) та дату проведення, інформація про платежі (коли була оплата, яка сума, який спосіб оплати), причини відмови від послуг. Якщо повернення оплати має здійснюватись на рахунок юридичної особи, Замовнику необхідно надати оригінал офіційного листа від такої юридичної особи за підписом уповноваженої особи, де будуть зазначені всю наведену вище інформацію як для фізичної особи, а також банківські реквізити юридичної особи для повернення коштів). School of Digital Advertising UAMASTER для обробки запиту Замовника має право запитати додаткову інформацію від Замовника.

У разі, якщо Замовник не отримає підтвердження щодо можливості повернення коштів протягом 48 годин з моменту надсилання листа, він може звернутись в службу підтримки за телефоном +38 050 411 77 07

8.6. Повернення коштів, що передбачене даним Розділом, здійснюється School of Digital Advertising UAMASTER впродовж 14 днів з моменту отримання запиту тим самим способом платежу, яким Замовник оплачував Послуги.

9. Конфіденційність і захист персональних даних

9.1. При реєстрації на Сайті Замовник залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.

9.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р.

9.3. School of Digital Advertising UAMASTER використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, отримання оплат за послуги, що надаються School of Digital Advertising UAMASTER, в тому числі і за допомогою платіжних сервісів.

9.4. School of Digital Advertising UAMASTER зобов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання School of Digital Advertising UAMASTER інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з School of Digital Advertising UAMASTER, в тому числі і для отримання оплат від Замовника, виконання зобов’язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

9.5. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. School of Digital Advertising UAMASTER не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

10. Інформаційні повідомлення

10.1. Реєструючись на Сайті, Замовник дає School of Digital Advertising UAMASTER згоду на отримання інформаційних повідомлень від School of Digital Advertising UAMASTER і його партнерів, що діють на підставі договору з School of Digital Advertising UAMASTER, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS), електронної пошти тощо.

10.2. У будь-який момент Замовник має право відмовитися від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування через відповідні посилання в отриманих електронних листах.

11. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

11.1. Сайт містить матеріали, Послуги знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

11.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

11.3. Замовник не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати та/або вилучати копії та ін.

12. Строк дії Договору та припинення Договору

12.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

12.2. Договір може бути достроково розірваний:

12.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;

12.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони або у спосіб, визначений пунктом 8.5. Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного повідомлення від іншої Сторони;

12.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

12.2.4. У разі розірвання Договору з ініціативи Виконавця, крім випадків порушення Замовником зобов’язань відповідно цього Договору, Виконавець повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг.

13. Інші умови

13.1. Цей договір укладено на території України та підпорядковується матеріальному праву України.

13.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

13.3. Всі суперечки, що виникають між Замовником та School of Digital Advertising UAMASTER, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Замовник або School of Digital Advertising UAMASTER можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

13.4. School of Digital Advertising UAMASTER має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Замовників. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.

Реквізити:

ТОВ «Інтернет Консалтинг Груп»

Адреса: 03127, м. Київ, пр.Голосіївський, буд. 120, корпус 1.

ЄДРПОУ/ДРФО: 31239356

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО Банка: 305299

IBAN (UAH): UA123052990000026004025003348

Св-во платника єдиного податку № 486766 від 14/05/2012р.

тел. (050) 411 77 07

Директор Шевченко Є. В